VELKOMMEN TIL CAPTIVA

Datadrevet forvaltning
Fornybar energi
Digitale løsninger

VELKOMMEN TIL CAPTIVA

Datadrevet forvaltning
Fornybar energi
Digitale løsninger

Vannkraft

 

Om Captiva

Mål

Å tilby markedsledende datadrevne forvaltningstjenester og industrielle digitale løsninger for eiere av fornybar kraftproduksjon, basert på innovasjoner i skjæringspunktet mellom industriell ekspertise og teknologiske evner.

Motivasjon

Vårt selskap er deleid av ansatte som er dedikerte til arbeidet sitt og brenner for å endre ting til det bedre – for oss, våre kunder og de rundt oss.

Drive

Vi handler med entreprenørskapsånd på vegne av våre kunder for å bidra til global klimanøytralitet.

Strukturen

Frøyas gate 15

0273 Oslo

Effingerstrasse 25

3008 Bern – Switzerland

Gamlevegen 17

3922 Porsgrunn

Grandavegen 5

6823 Sandane

Storgata 11

2000 Lillestrøm

Langmyra 11b

3185 Skoppum

Frøyas gate 15

0273 Oslo

Effingerstrasse 25

3008 Bern – Switzerland

Gamlevegen 17

3922 Porsgrunn

Grandavegen 5

6823 Sandane

Storgata 11

2000 Lillestrøm

Langmyra 11b

3185 Skoppum

Captiva Portal

Visualisering

Løpende visuell oversikt over produksjon, vindhastighet, hydrologi, solinnstråling, driftsstatus, vær, markedspriser og inntekter.

Innsikt

Analyse av produksjon vs vindhastighet, solinnstråling og hydrologi kombinert med kvantitative modeller (algoritmer), KPIer og benchmarking.

Kommunikasjon

Tillater direkte interaksjon mellom anleggsoperatører, selskaper og interessenter, samt kraftverkseiere og grunneiere, samtidig som brukerne får tilgang til relevante nyheter.

Samarbeid

Tilrettelegger for samarbeid mellom bransjekolleger, effektiviserer utveksling av informasjon, nyheter, datasett og datamodeller.

Utforsk Portalen på portal.captiva.no

Tyde

Sanntidsdata

Forbedrede beslutninger gjennom dyp innsikt for kraftverksforvaltere, ved å visualisere og analysere sanntidsdata ved hjelp av maskinlæringsteknikker.

Problemdeteksjon

Programmerte algoritmer oppdager feil og problemer (f.eks. ved å kjøre analyse på faktisk vs. teoretisk produksjon, turbineffektivitet, etc.).

Maskinlæring

Maskinlæringsteknikker med anomalitetsdeteksjon for å optimalisere kraftverksdriften og øke kunnskap om teknisk tilstand.

Captivas AI-team

Captivas team av svært kompetente spesialister (Ph.D./MSc/MBA) utfører ML-konfigurasjon, opplæring, datamodellering, datavitenskap og big data-analyse for å sikre realiseringen av alle brukeres digitale potensiale.

Se tyde.tech for mer info.

Kontakt Captiva

welcome@captiva.no