Captiva tilbyr et vidt spekter av tjenester

Forvaltning av vannkraft
Forvalting av vindkraft
Forvaltning av solkraft
Kommersiell forvaltning
Finansielle tjenester

Captiva tilbyr et vidt spekter av tjenester

Forvaltning av vannkraft
Forvalting av vindkraft
Forvaltning av solkraft
Kommersiell forvaltning
Finansielle tjenester

Vann-, sol- og vindkraft

 

Kommersiell forvaltning

 

Finansielle tjenester

 

Forvaltning av vann-, sol- og vindkraft

Oppfølging og kontroll

Vi følger opp og administrerer drift og stedlig tilsyn, undersøkelser og retting av avvik, samt styring av vedlikeholds- og forbedringsprosjekter, samtidig som det rapporteres på tilstand og utvikling for kraftverket. Vi utfører også jevnlige anleggsbesøk og inspeksjoner for å sørge for at den daglige driften er i samsvar med lover og regler.

Driftsovervåking

Vår operasjonelle overvåking leveres via et tilpasset SCADA-system for vannkraften, mens for vind og sol gjennom et tilpasset «second level» SCADA-system, samti interne KPIer. Vi utfører logging av hendelser og drift, vedlikeholdshistorikk og tilgjengelighetsberegning gjennom tilpasset programvare.

Kvalitetssikring og HMS

Vi utfører kvalitetssikring og overholdelse ved å sette opp og vedlikeholde et internkontroll-system i henhold til lover og regler.

Inntektsstyring

Vi tilbyr inntektsoptimalisering på kraftverk- og porteføljenivåer, og kjører internt utviklede analyser for risikobegrensning.

Kommersiell forvaltning

Rapportering

Behovstilpasset rapportering til ledelsen og interessenter om alle operasjonelle, kommersielle og finansielle aspekter leveres gjennom den nettbaserte Captiva Portalen.

Styring

Vi håndterer kommersielle avtaler som kraftsalg, Elsertifikater og opprinnelsesgarantier (GoO), samt forhandling og oppfølging av leverandøravtaler.

Assistanse

Vi bistår med utarbeidelse av tilpassede driftsbudsjetter og forretningsplaner, på både kort og mellomlang sikt.

Analyse

Vi tilbyr analyser av historiske data, samt mulighet for å tilpasse andre rapporter og analyser.

Markedstilgang og porteføljestyring

Kraftsalg og oppgjør ivaretas av vårt datterselskap Kraftanmelding. Se kraftanmelding.no

Finansielle tjenester

Styring og organisering

Captiva kan utføre selskapsstyring ved å fasilitere all infrastruktur for selskapets drift, håndtering av juridiske problemer og tvister, dokumenthåndtering samt å representere våre kunder i ulike komiteer, kommisjoner og grupper som daglig leder, styremedlem eller styreleder. Captiva kan også håndtere momsbehandling.

Regnskap og finans

Regnskap og økonomi håndteres av vårt eget interne autoriserte regnskapsselskap Captiva Financial Services AS (CFS). CFS håndterer bl.a. skattesaker, gjeldsforvaltning, likviditetsstyring, budsjettering, prognoser, kontrollfunksjoner og revisorkontakt med utarbeidelse av regnskap for revisjon.

Kvalitetssikring og etterlevelse

Vi utfører kvalitetssikring og overholdelse ved å sette opp og vedlikeholde et internkontroll-system i henhold til lover og regler.

Rapportering

Rapportering i form av regnskap og skreddersydde økonomiske rapporter, samt utarbeidelse av årsregnskap. Vi er godt kjent med IFRS og internasjonale regnskapsstandarder samt rapportering for noterte selskaper.