Captiva tilbyr et vidt spekter av løsninger

Dyptgående innsikt med Tyde og Captiva Portalen
Captiva Portal

Captiva tilbyr et vidt spekter av løsninger

Superior insight
with Tyde and
Captiva Portal

Captiva Portal

 

Tyde

 

Overvåking og ledelse

 

Captiva Portal

Visualisering

Løpende visuell oversikt over produksjon, vindhastighet, hydrologi, solinnstråling, driftsstatus, vær, markedspriser og inntekter.

Innsikt

Analyse av produksjon vs vindhastighet, solinnstråling og hydrologi kombinert med kvantitative modeller (algoritmer), KPIer og benchmarking.

Kommunikasjon

Tillater direkte interaksjon mellom anleggsoperatører, selskaper og interessenter, samt kraftverkseiere og grunneiere, samtidig som brukerne får tilgang til relevante nyheter.

Samarbeid

Tilrettelegger for samarbeid mellom bransjekolleger, effektiviserer utveksling av informasjon, nyheter, datasett og datamodeller.

Utforsk Portalen på portal.captiva.no

Tyde

Sanntidsdata

Forbedrede beslutninger gjennom dyp innsikt for kraftverksforvaltere, ved å visualisere og analysere sanntidsdata ved hjelp av maskinlæringsteknikker.

Problemdeteksjon

Programmerte algoritmer oppdager feil og problemer (f.eks. ved å kjøre analyse på faktisk vs. teoretisk produksjon, turbineffektivitet, etc.).

Maskinlæring

Maskinlæringsteknikker med anomalitetsdeteksjon for å optimalisere kraftverksdriften og øke kunnskap om teknisk tilstand.

Captivas AI-team

Captivas team av svært kompetente spesialister (Ph.D./MSc/MBA) utfører ML-konfigurasjon, opplæring, datamodellering, datavitenskap og big data-analyse for å sikre realiseringen av alle brukeres digitale potensiale.

Se tyde.tech for mer info.

Tilstands- og ytelsesovervåking

24/7 live analyse

Vi drar nytte av all vår teknologi (f.eks. rapporteringsverktøyet i Captiva Portalen og analyseverktøyet Tyde) for å utføre live og 24/7 analyse på sanntidsdata fra kundens vind-, vann- og solenergianlegg for å evaluere ytelse og teknisk tilstand.

Som kunde

Alle kunder blir varslet når ethvert tegn på materialfeil, endring i teknisk tilstand eller vesentlig avvik fra optimal ytelse oppdages. I tillegg mottar kundene en månedlig rapport med en oppsummering av alle utførte analyser med resultater.

Ekspertovervåking

Captivas 1. linje med domeneeksperter overvåker kraftverkene daglig og sparrer med et panel med eksperter i andrelinje på spesifikke temaer (f.eks. fysikk, hydrologi, generatorer, turbin- /løpehjulsytelse).

Sammenligning av data

Captivas eksperter benytter ikke bare på kundespesifikke data kombinert med våre domeneekspertise, men sammenligner ytelse og teknisk tilstand på tvers av hundrevis av kraftverk.

Risikostyring

Forvaltning og analyse

Vi utfører risikostyring og portefølje/kraftverksanalyser av produksjon og inntekter for risikoreduksjon og inntektsoptimalisering. Vi tilbyr også inntektsstyring (PPA-analyse og rapportering, rådgivning innen sikringshandel osv.).

Sikringsstrategier

Vi bruker vårt stokastiske risikoanalyseverktøy for å beregne fordelingen av produksjon og priser på kraftverk- og porteføljenivåer for å gi råd om sikringsstrategier.

Databasert

Basert på faktisk produksjon og oppnådde priser, beregnes alle brutto- og nettoposisjoner på en løpende basis for å hjelpe kundene med å evaluere og balansere sine posisjoner i henhold til deres sikringspolicy.

På etterspørsel

Alle resultater fra analysen presenteres og oppdateres ved behov i Captiva-portalen.